302 informatyka2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   SD 1TIP-1/2 urz.tech.kom
     
2 8:00- 8:45   SD 1TIP-1/2 urz.tech.kom
LK 2ESE-3/3 rys.te.kom
   
3 8:50- 9:35 MK 1O-1/2 informatyka
SD 3TFM-2/2 informatyka
MM 2BO-2/2 tech.obr.skr
   
4 9:40-10:25 MK 1F-1/2 informatyka
SD 3TI chemia
MM 2BO-2/2 podst.kon.ma
MK 1F-2/2 informatyka
 
5 10:30-11:15   SD 2TI pod.przeds
MM 4TIM-2/2 podst.pr.pro
SD 3TFM-1/2 informatyka
 
6 11:35-12:20   SD 3TI urz.tech.kom
SD 3TI lok.siec.kom
SD 3TI mont.siec.ko
KB 4TFB z_niemiecki
7 12:25-13:10 SD 2TI lok.siec.kom
  JH 1TIP BHP
SD 3TI mont.siec.ko
SD 1TFM-2/2 informatyka
8 13:15-14:00 SD 1TIP-1/2 mont.utk
SD 2TSP informatyka
SD 2TI mont.siec.ko
  SD 1TIP-1/2 lok.siec.kom
9 14:05-14:50 SD 1TIP-1/2 mont.utk
  SD 2TI mont.siec.ko
SD 1TIP-1/2 lok.siec.kom
SD 2TSP pod.przeds
Obowiązuje od: 2.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 29.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum